Vertrouwen in de samenwerking

  • 13 augustus 2020
  • ggenie

Vertrouwen in de samenwerking 

Een goede samenwerking binnen teams is onontbeerlijk voor een effectieve organisatie. Ondanks dat we dit weten en je als manager getraind bent om samenwerking te bevorderen, schort het nogal eens aan de kwaliteit van de samenwerking. Mensen irriteren zich aan elkaar, ongenoegens worden niet uitgesproken maar gaan een eigen leven lijden (en kosten dus geld), in plaats van samenwerken wordt er tegengewerkt en zo zien we nog vele varianten langskomen in de praktijk. 

Je werkt graag met een team dat op elkaar ingespeeld is, productief is, plezier heeft met elkaar en waar belemmeringen constructief besproken en opgelost worden. Kortom een team dat op elkaar vertrouwt door open communicatie en transparantie. Op deze manier is werken productief en draagt het bovendien sterk bij aan duurzame inzetbaarheid van de teamleden. Met een team waar vertrouwen heerst kunnen makkelijk toekomstplannen gemaakt worden en afspraken geformuleerd worden om de kwaliteit op verschillende vlakken te verbeteren. 

De 5 belangrijkste pijlers voor een team zijn (in volgorde van belang): 

  1. Psychologische veiligheid (teamleden durven risico’s te nemen, zonder daarop afgerekend te worden door een collega)
  2. Afhankelijkheid (teamleden vertrouwen volledig op elkaars werk)
  3. Structuur en duidelijkheid (Functie en de inhoud daarvan zijn individueel en binnen het team duidelijk, uitdagend en bereikbaar)
  4. Betekenis van het werk (Het werk vervuld individuele doelen)
  5. Impact (Het resultaat van het werk creëert verandering) 

Onderzoek bij Google laat zien dat senioriteit, aantal dienstjaren, werkdruk, teamgrootte en werklocatie niet relevant zijn voor de effectiviteit van een team. Opmerkelijk is dat in teams met weinig vertrouwen dit vaak onderwerpen zijn waar gedoe over is en veel tijd aan verloren gaat. De eerste twee pijlers zijn de basis voor vertrouwen waaruit verdere activiteiten opgebouwd worden. 

Tegelijkertijd blijkt uit diverse onderzoeken hoe belangrijk wederzijds vertrouwen is voor de productiviteit van een bedrijf. Bedrijven waar veel vertrouwen heerst presteren 288 procent beter dan de rest van de markt. 

Tegenwoordig worden er vele trajecten aangeboden om de samenwerking binnen teams te verbeteren. Vaak vragen deze trajecten dagenlange investeringen. Na een intensieve start wordt de aandacht snel weer verlegd naar de dagelijkse activiteiten en is er nauwelijks sprake van verbetering. Je kunt heel lang nadenken, analyses maken, plannen opstellen en workshops geven, wat op zich een bureaucratische aanpak is, terwijl dat vaak hetgeen is wat je niet wilt. 

In de basis gaat het over vertrouwen en daarmee over gedrag. Gedrag van de teamleden die je nodig hebt om de verandering in gang te zetten. Relaties tussen mensen zijn gebaseerd op wisselwerkingen. We zijn onderdeel van patronen zonder ons daar voldoende bewust van te zijn. Je reageert op een bepaalde manier op iemands gedrag en de ander reageert eveneens op jouw gedrag. Wanneer deze patronen binnen een team open op tafel komen te liggen, ontstaat er begrip en krijgen leden inzicht hoe dit kan veranderen. Onderhuidse ongenoegens worden daardoor bespreekbaar en vormen geen obstakel meer in de samenwerking. De veiligheid binnen het team wordt vergroot en communicatie wordt daarmee transparanter. 

Een team dat op deze manier inzicht krijgt in elkaars reacties, ziet de verbanden in de onderlinge samenwerking en in elkaars afhankelijkheid. Door deze bespreekbaar te maken versterken ze hun band, groeit het vertrouwen en zijn ze daarmee steeds beter individueel en gezamenlijk in staat een bijdrage te leveren aan de groei van de organisatie. 

Een systemisch oplossingsgerichte aanpak van 2dr8 geeft binnen een zeer kort tijdsbestek inzage in de patronen binnen een team, maakt de ongeschreven regels helder en maakt deze bespreekbaar, waarmee vervolgens een start wordt gemaakt om vanuit het team aan volgende verbeterpunten te werken. Op deze wijze werk je als team samen aan de toekomst en houd je zelf de regie, zonder tijdrovende inventarisaties, workshops en abstracte plannen. 

Wilt u weten hoe 2dr8 een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de samenwerking binnen uw organisatie, neem dan contact met mij op.