Teamtrainingen voor betere inzetbaarheid op de werkvloer

Gezond en duurzaam (samen)werken​

Gezond en duurzaam (samen)werken

Werken jouw teamleden niet meer effectief met elkaar, omdat er bijvoorbeeld veel ’over’ in plaats van ‘met’ elkaar gepraat wordt? Wordt er veel werkdruk ervaren, kan er moeilijk feedback gegeven worden of spelen er andere factoren waardoor de samenwerking niet lekker loopt?

Mijn teamtrainingen zijn vooral geschikt voor teams waarbij de samenwerking stagneert of teams die nieuwe stappen willen maken naar de toekomst. Ze zijn altijd op maat gemaakt. Allereerst gaan we namelijk goed met elkaar in gesprek over wat er precies speelt binnen het team en waar jullie naartoe willen, zodat het doel duidelijk is en ik de teamtraining daarop aan kan passen. Welke ongeschreven regels spelen er in het team? Waar liggen verantwoordelijkheden en hoe worden die gedragen? En wat is jouw rol als leidinggevende binnen dat team?

Het resultaat is dat een team weer écht gaat samenwerken en groeien. Iedereen kan open communiceren en zijn of haar mening delen, teamleden spreken elkaar aan en er is ruimte voor nieuwe ideeën. Zonder onderhuidse conflicten kan er vanuit gedragen kaders gewerkt worden aan een gezamenlijk doel. Er ontstaat rust en verbondenheid in het team.

Testimonials

Met meer plezier een beter resultaat.

Laat verschillen het team versterken.