Coaching voor werknemers en leidinggevenden

Coaching Alkmaar en omstreken

Coaching voor werknemers​

Coaching voor werknemers

Heb je werknemers die veel stress ervaren en dreigen uit te vallen? Die niet lekker in hun vel zitten? Of twijfels hebben over hun loopbaan of kwaliteiten? Door middel van 1-op-1-coachinggesprekken ga ik met de werknemer in gesprek over de valkuilen, belemmeringen en problemen. Gemiddeld zijn er zo’n 3 tot 6 gesprekken nodig om weer helderheid te krijgen en écht aan oplossingen te kunnen werken.

Conflict-coaching

Zijn er conflicten, maar is het inschakelen van een mediator nog een stap te ver? Met conflict-coaching krijg je individueel middelen aangereikt om zelf het conflict op te lossen. Conflict-coaching helpt zaken op een andere manier te bekijken en doelgericht naar een ingang te zoeken om het conflict op te lossen. Conflict-coaching kan de communicatie tussen betrokken partijen weer op gang brengen, zodat ze zelfstandig conflicten op kunnen lossen en toekomstige communicatie vloeiender verloopt.
Conflict-coaching​
Coaching voor leidinggevenden​

Coaching voor leidinggevenden

Ben je een leidinggevende, manager of bestuurder en heb je een coachende rol? En wil je de regie weer in handen krijgen? Meer veiligheid en vertrouwen binnen het team creëren? Of het verzuim omlaag brengen? Met coaching bij 2dr8 leer je om jouw vaardigheden als leider te vergroten.


De coaching kan in Alkmaar plaatsvinden bij mij op kantoor of online via beeldgesprekken en e-coaching, maar ook door middel van coaching on the job. In dat geval kom ik bij jou op de werkvloer en geef ik direct coaching tijdens een vergadering, presentatie of andere situatie. Op deze manier kunnen jij of je werknemers direct het effect ervaren!

Coaching in Alkmaar bij verzuim

Ook bij verzuim kan coaching toegepast worden. Zit een werknemer in een verzuimtraject? Dan is het belangrijkste doel dat dat deze persoon weer terug kan keren naar het eigen werk. Maar het verzuim heeft een reden. Het kan zijn dat hier een conflict aan ten grondslag ligt of dat er andere problemen zijn. Coaching kan dan een mogelijkheid zijn om deze aan het licht te brengen en de re-integratie soepel te laten verlopen. Ook als het beter is dat een werknemer niet meer terugkeert binnen de eigen functie of bij de organisatie, kan coaching helpen om dit traject (spoor 2) sneller te doorlopen.

Drie-gesprek

Tijdens coaching bij verzuim maak ik vaak gebruik van drie-gesprekken. Gesprekken waarbij werknemer en werkgever samen met mij aan tafel zitten om gedurende het traject goede afspraken te maken voor de herstelperiode en de toekomst, zodat werken snel opgestart kan worden en hernieuwde uitval voorkomen wordt.

Op zoek naar een ander perspectief?

Met coaching werk je toekomstgericht aan invullingen die bij jou passen.