Maak communicatie gelijkwaardig

  • 11 augustus 2020
  • ggenie

Voorkom stress – maak communicatie gelijkwaardig 

Ken je het gevoel van onbehagen wanneer je niet goed met iemand kunt communiceren? Zelfs als je niet echt wat met elkaar te maken hebt, maar er is geen “klik”, dan kan dat een onbehagelijk gevoel opleveren. Op het moment dat je een werkrelatie hebt of op een andere manier aan elkaar verbonden bent, kan een verstoring van de communicatie een enorm stress verhogend effect hebben. Wat maakt dat we toch niet in een heel vroeg stadium gespreksbegeleiding inzetten? Wat weerhoudt ons ervan om meer oog te hebben voor de gelijkwaardigheid in communicatie.

We zijn tenslotte zo verschillend dat het niet verwonderlijk is dat we elkaar lang niet altijd goed begrijpen. We hebben een ander referentiekader, we hebben een verschillend belang waardoor ook onze focus verschilt, we uiten ons op verschillende manieren, we hebben verschillende behoeftes, we hebben verschillende voorkeuren in communicatie etc. Eigenlijk is het een wonder dat we het merendeel wel van elkaar begrijpen. En als we dan zaken minder goed begrijpen, krijgen alle bovenstaande aspecten veel meer aandacht dan de werkelijke inhoud.

Regelmatig hoor ik bij vastlopende situaties: “Nee, ik heb geen conflict. Misschien dat de ander ergens mee zit, maar ik niet. Wat mij betreft is er niets aan de hand.” Als ik doorvraag is er nog weinig communicatie of er is er juist veel nietszeggende communicatie. Er zit geen beweging meer in de situatie en de voortgang wordt vertraagd door “krommunicatie” (ontwijkende antwoorden in versluierende termen). Gespreksbemiddeling of mediation helpt en het helpt nog beter als het vroegtijdig wordt ingezet. Regelmatig gaan mensen na 2 of 3 gesprekken weer samen aan het werk. In een enkel geval komt het tot een scheiding van wegen, maar ook dan op basis van goede afspraken, waardoor beide partijen weer plannen kunnen maken voor de toekomst. 

Maar gespreksbemiddeling vraagt ook lef. Lef om kritisch naar je eigen handelen te kunnen kijken. Lef om jouw belangen en wensen duidelijk onder woorden te brengen. En ook zeker lef om oprecht en geïnteresseerd naar de belangen en wensen van de andere partij te luisteren. Wanneer je als leidinggevende in een vroegtijdig stadium gesprekbemiddeling of mediation durft in te zetten bij een vastlopende situatie, geef je de medewerker veiligheid en vertrouwen. Met gespreksbemiddeling leg je een basis om vanuit gelijkwaardigheid te communiceren. 

Door een arbeidsverhouding is er altijd ongelijkheid tussen een leidinggevende en een medewerker. Door deze ongelijkheid zoveel mogelijk te vermijden in communicatie, haal je het beste uit je medewerkers. Medewerkers ervaren erkenning. Gelijkwaardig communiceren schept vertrouwen, waardoor medewerkers zich meer durven te uiten. Het erkennen van de verschillen zorgt binnen een veilige situatie voor inspirerende verschillen die een organisatie laat groeien. Een open cultuur waar geen schroom is om feedback te geven en te ontvangen zorgt dat ideeën rijkelijk kunnen vloeien.

Gelijkwaardigheid in communicatie creëer je mede door als leidinggevende in een heel vroeg stadium te erkennen dat op sommige momenten de communicatie hapert. Bespreek deze hapering. Bespreek dus het proces en niet de inhoud. Vraag of de ander dit ook zo ervaart en wat er voor de ander nodig is om beter met elkaar te kunnen communiceren. Vraag wat jij anders zou kunnen doen. Nodig de medewerker uit om niet over de inhoud maar over zijn belangen te praten. Blijft de hapering ontstaan, schakel dan in een vroeg stadium een onafhankelijk gespreksbegeleider in. Een interne collega of HR blijft een partijdige medestander. Een werkelijk onpartijdige derde heeft van beiden vertrouwen en zal de belangen van naar boven halen en jullie “krommunicatie” weer omzetten naar communicatie. 

Wil je echt gelijkwaardig werken? Maak dan gespreksbegeleiding beschikbaar voor iedereen. Als iemand een belemmering in communicatie voelt dan kan hij/zij daar in ondersteunt worden, zonder dat het een eigen leven gaat leiden. Op die manier versterk je samenwerkingen en zullen kleine conflicten bijdragen aan de groei van je organisatie. Open communicatie, soms met vuur en passie, is goed om tot nieuwe inzichten te komen. Laat medewerkers de veiligheid en het vertrouwen ervaren om alles te kunnen uiten. 

“Krommunicatie” is ook vaak de reden waardoor verzuimtrajecten onnodig lang duren. Als leidinggevende heb je mogelijk het idee dat je alles hebt gedaan dat in je vermogen lag. Je hebt alle richtlijnen toegepast en alle deskundige hulp ingeschakeld, alleen…….je ervaart terughoudendheid of weerstand, misschien denk je zelfs dat er sprake is van een vertrouwensbreuk is, maar een conflict is het zeker niet. En precies dat is de reden dat een mediator of gesprekbegeleider pas heel laat en vaak helemaal niet wordt ingezet. Er zit geen voortgang in het proces, waardoor het verzuim veel langer duurt. Kijk naar de medewerker en het proces. Ervaar je haperingen in de communicatie of het proces? Zorg meteen voor gespreksbegeleiding. Een gespreksbegeleider helpt jullie meer nieuwsgierig te zijn naar de ander. Jullie komen weer op een juiste wijze met elkaar in gesprek, zodat afspraken gemaakt kunnen worden over de toekomst. 

Laat je team groeien. 

Meer weten? Neem contact op met Diny van Schepen