• In korte tijd tot een oplossing brengen van conflicten of dreigende conflicten.
  • In beweging brengen van een verzuimsituatie, zodat re-integratie sneller verloopt.
  • Samenwerkingen binnen teams verbeteren en teamconflicten oplossen.
  • Verminderen van stress, werkdruk en onmacht, zodat je weer meer energie krijgt.
  • Verbeteren van je communicatie, regie geven over verzuim en het vertrouwen en de veiligheid binnen het team vergroten.
  • Communicatie en relatie tussen 2 personen verbeteren in een gezamenlijk coaching.
  • Vergroten van veerkracht, zodat je nu en in de toekomst met plezier werkt.
  • Trainingen o.a. “Beter in gesprek” en “Ik zit er tussen….”. Vraag naar de mogelijkheden voor jouw organisatie.
  • Diverse testen voor inzicht, bewustwording of onderdeel van coaching.