Systemisch oplossingsgerichte aanpak bij teamconflicten

Bij teamconflicten hanteert 2dr8 een systemisch oplossingsgerichte aanpak,
waarbij de focus ligt op de onderlinge relaties en interacties. In verstoorde verhoudingen worden reacties en gedrag selectief en gekleurd waargenomen en negatieve meningen kunnen daarmee bevestigd worden. Teamleden kunnen elkaar gevangen houden in patronen die de samenwerking in de weg zitten. Dit wil je ombuigen zodat een constructieve samenwerking weer mogelijk wordt.

In individuele voorgesprekken zal ieder teamlid gevraagd worden te vertellen wat er volgens hem/haar speelt en wat hij/zij zou willen bereiken in dit traject. Vervolgens zal in een groepsgesprek worden weergegeven wat er volgens ons speelt. Om deze hypothese met de groep verder uit te diepen en aan te scherpen zullen onder andere “circulaire” vragen worden gesteld. De circulaire vraagtechniek, het stellen van vragen aan het ene teamlid over een ander teamlid in aanwezigheid van het hele team, brengt op een effectieve manier teampatronen aan het licht en maakt ze bespreekbaar.

Doel: urgentie duidelijk krijgen op een acceptabele manier en nieuwe zienswijze en omgangsvormen mogelijk maken.

Vanuit een hernieuwd perspectief waarin herstel van het vertrouwen is ingezet, kunnen belangrijke inhoudelijke punten met elkaar op een oplossings- en toekomstgerichte wijze besproken worden. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de follow up om te borgen dat alle groepsleden de hernieuwde samenwerking blijven voeden voor optimaal resultaat.

Dit betekent dat met een beperkte tijdsinvestering het toekomstperspectief van het team een volledig andere wending krijgt. Deze systemisch oplossingsgerichte aanpak met individuele voorgesprekken en 2 à 3 gezamenlijke bijeenkomsten kunnen tot een sterke basis voor een gezonde werkrelatie leiden, waarna weer constructief, veilig en met plezier samengewerkt kan worden.