Ter indicatie tref je hieronder van de meeste diensten het tarief. Bedragen zijn exclusief BTW. Wil je voor jouw hele team of meerdere medewerkers 2dr8 inschakelen dan komen we graag langs om nader in gesprek te gaan. Veel bedrijven en verzekeraars vergoeden inzet van mediation, coaching en training.

Het uurtarief als gecertificeerde mediator, professioneel coach, trainer en adviseur is Euro 155,- per uur (excl. BTW).

De Algemene Voorwaarden van 2dr8 bv staan vermeld op deze website en worden bij de offerte vóór aanvang van een opdracht toegestuurd. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59481099.

Mediation of bemiddeling

De totale kosten van mediation zijn beduidend lager dan van een juridische procedure, aangezien de oplossing meestal in relatief korte tijd wordt bereikt én partijen de rekening van de mediator doorgaans delen. Gemiddeld beslaat een mediation 8 contacturen, verdeeld over 2 tot 5 sessies. 2dr8 vindt voortgang in het proces een belangrijke criterium. Met inachtneming van de regels van de Mediators federatie Nederland (MfN) worden facturen voor mediation vergezeld van een transparante tijdspecificatie. Eventuele kosten voor inschakeling van derden zoals een juridisch/fiscaal adviseur of notaris worden door partijen zelf gedragen, tenzij daar onderling anders over wordt besloten.

Coaching en conflict-coaching

Voor individuele (conflict)-coaching geldt het uurtarief en is er gemiddeld sprake van 3 tot 6 bijeenkomsten van 1,5 uur. Bij individuele coaching die plaatsvindt ten kantore van 2dr8 worden alleen contacturen in rekening gebracht, tenzij hierover andere afspraken worden gemaakt.

Begeleiding van teamconflicten

Deze kosten zijn onder meer afhankelijk van de grootte van het team en het tijdsbestek en worden na overleg op maat geoffreerd.

Testen

Beschikbaar stellen van test, rapportage, interpreteren van de uitslag  en reflectiegesprek.

Diverse persoonlijkheidstesten € 375,= per test

Duurzame inzetbaarheid € 295,= per scan

  • Scan incl. reflectiegesprek en 2 coachingsgesprekken € 725,=
  • Online scan Duurzame Inzetbaarheid zonder persoonlijke reflectiegesprek € 75,=

Ondernemers assessment € 495,= per assesment

Persoonlijke kleur € 575,= per test

Loopbaanscan incl. 3 testen € 750,= per scan

E-Coaching

Traject 4 weken 2 contactmomenten per week       € 620,= excl. BTW (betaling vooraf)

Traject 6 weken 2 contactmomenten per week       € 930,= excl. BTW  (betaling vooraf)