Inzetbaarheid

Gezond en duurzame arbeid wordt door verschuiving van de AOW leeftijd nog belangrijker. Werken levert veel op: inkomen, economische onafhankelijkheid, bepaalde sociale status, sociale contacten, zinvolle tijdsbesteding en persoonlijke ontwikkeling.

Vroege pensionering leidt bovendien niet altijd tot geluk. In de eerste jaren na pensionering stijgen in westerse landen de sterftecijfers. Blijven werken is een gezonde invulling als je langer wilt leven. Werken helpt bij het voorkomen van gezondheidsproblemen en werkenden herstellen sneller dan hun vroeg gepensioneerde lotgenoten.

Hoe zorg je er dan voor dat iedereen langer met plezier werkt en niet vroegtijdig uitvalt? Hoe zorg je voor een gezonde onderneming met betrokken en gemotiveerde medewerkers? Voor gezond en duurzaam werken dragen werkgever en werknemer samen de verantwoordelijkheid. Als onderneming wil je optimaal bijdragen aan vertrouwen, veiligheid, ontwikkeling en duidelijkheid. Je wilt medewerkers motiveren om zelf regie te voeren over hun eigen loopbaan. Voor leidinggevenden en medewerkers is het belangrijk om continu met elkaar in gesprek te zijn over het hier en nu en de toekomst.

Met 2dr8 zorg je voor een gedegen basis en veerkracht bij organisatie en medewerkers.

Tijdens een kennismakingsgesprek geven wij graag meer informatie over onze dienstverlening, waaronder:

  • Training on the job voor leidinggevenden (o.a. grip op (dreigende) conflicten, verzuim en inzetbaarheid) [lees verder]
  • Ontwikkelen van leiderschap
  • Testen voor werknemers (bewustwording en aanzet tot eigen regie van de medewerker) [lees verder]
  • Communicatie rondom functioneren, beoordelen en verzuim.
  • Bedrijfscoaching voor medewerkers (veerkracht vergroten en verzuim beperken)
  • Conflictmanagement incl. incidentele conflictbegeleiding en feedback training
  • Begeleiding/3-gesprek bij reïntegratie

Als bijdrage aan de inzetbaarheid van een team verzorgt 2dr8 workhops en trainingen zoals “Beter samen in gesprek” en “Ik zit er tussen”.  De workshops of trainingen vinden plaats op de locatie van 2dr8 of incompany. In een vrijblijvend gesprek bespreken we graag de mogelijkheden voor jouw organisatie.

Neem contact op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek: www.2dr8.nl/contact