Mediation in het kort
  • Intake/kennismaking
  • Ondertekenen mediationovereenkomst – start van de mediation
  • Inventarisatie
  • Oplossingsrichtingen – onderhandelen
  • Afspraken – einde van de mediation
Praktische informatie
  • Vrijblijvend kennismakingsgesprek (ong. 1/2 uur)
  • Gesprekslocatie kantoor 2dr8; andere locatie mogelijk in overleg.
  • Vertrouwelijkheid vanaf het eerste contact
  • Vaststellingsovereenkomst bij beëindiging
  • Gemiddeld 2 tot 5 gesprekken; zoveel als nodig is
ADR register mediator
Conflict en bemiddeling

Zet bij een verstoorde arbeidsrelatie zo vroeg mogelijk mediation of conflictbemiddeling in. Een relatie tussen werknemer en werkgever is gebaseerd op betrokkenheid, wederzijdse interesse en vertrouwen in elkaar en biedt bij een goede samenwerking mogelijkheden tot ontwikkeling voor beiden. Als het contact verstoord is, is er een gezamenlijk belang om dit te herstellen of om goede afspraken te maken over het vervolgen van ieders eigen pad, zodat beiden verder kunnen groeien. Met conflictbemiddeling kom je samen tot oplossingen.

2dr8 ondersteunt en begeleidt in verschillende fasen bij verstoorde arbeidsverhoudingen.
Wordt zij in een vroegtijdig stadium ingeschakeld, waarbij beide partners behoefte hebben aan een sparringspartner, dan kan gespreksbegeleiding ervoor zorgen dat zaken niet escaleren, belangen verhelderd worden en de samenwerking harmonieus wordt voortgezet.

Zijn partijen in een conflict beland dan kan mediation de oplossing zijn om gezamenlijk de belangen te verkennen en te onderzoeken welke oplossing in de toekomst het beste past.

Ervaar je een conflict en zie je geen mogelijkheden voor gezamenlijke mediation? Kijk dan bij conflict coaching.

Mediationcheck

Wilt u weten of uw situatie geschikt is voor mediation? Laat dit geheel vrijblijvend en kosteloos checken. Geef hieronder een korte beschrijving van de situatie en van uw wens. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Telefoonnummer

Omschrijf uw situatie