Coaching

Heb je loopbaanvragen of wil je jouw inzetbaarheid beter in kaart krijgen? Wil je kwaliteiten ontwikkelen of ervaar je bepaalde belemmeringen? Ervaar je stress, onmacht of angst in je werk, privé of in je relaties en wil je leren hoe hiermee om te gaan? 2dr8 biedt coaching op maat. Wij helpen je een doel te formuleren en hier gedurende een aantal sessies naar toe te werken.

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we wat je wilt bereiken en waar je tegenaan loopt. Afhankelijk van jouw wensen maken we samen een plan en bekijken hoe vaak en wanneer de coaching plaatsvindt. Tussentijds evalueren we de voortgang. Afhankelijk van de vraag heb je bij 2dr8 ook de mogelijkheid om voor e-coaching te kiezen als dat je aanspreekt. Het voordeel van e-coaching is dat er frequenter contact kan zijn, reageren kan op ieder moment dat het schikt, er is geen reistijd en schrijven nodigt uit tot zelfreflectie.

Met behulp van coaching breng je veranderingen aan voor de toekomst. In één-op-één gesprekken of met e-coaching begeleidt en ondersteunt 2dr8 je persoonlijke ontwikkelproces aan de hand van zelfgekozen doelen. De gemiddelde duur van coaching door middel van gesprekken is 3 tot 6 gesprekken.

ADR Coach Register

Vliegt de vogel of drijft het hout?

Het antwoord behorend bij de foto op deze pagina is te vinden bij Extra Info

Training on the job

Wil je jouw kwaliteiten als ondernemer of leidinggevende verbeteren? Met training on the job werken we aan doelen die voor jou belangrijk zijn. De gesprekken vinden plaats op jouw werkplek, het kantoor van 2dr8 of op een andere gewenste locatie. Vanuit inzicht in gedrag, communicatiestijl en leiderschap werk je aan jouw doelen in de dagelijkse praktijk. Met de trainer-coach koppel je jouw persoonlijke traject aan de situaties uit de dagelijkse praktijk. De trainer-coach kan je ondersteunen in situaties door deze samen voor te bereiden of na afloop te bespreken. Wil je meer regie, minder verzuim, de juiste man/vrouw op de juiste plek, betere functionerings- en beoordelingsgesprekken, meer vertrouwen en veiligheid binnen het team, kies dan voor coaching on the job van 2dr8 en ervaar het effect op jezelf, het team, de klanten en het resultaat. In een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek bespreken we de doelen en de vorm. Coaching on the job is ook heel geschikt om te combineren met e-coaching.

Maak een afspraak voor kennismaking: www.2dr8.nl/contact

Conflict coaching

Het komt regelmatig voor dat iemand een conflict met een collega of team ervaart, terwijl de ander zich daar niet bewust van is en/of geen gezamenlijke mediation wil starten. In die gevallen kan individuele conflict coaching een uitkomst zijn. Je vindt zelf een manier om met de ervaren conflictsituatie om te gaan. De coaching geeft rust en maakt conflictvaardiger, zodat de energie weer in andere zaken gestoken kan worden.

Testen

Testen zijn nuttige hulpmiddelen bij vraagstukken rondom aspecten van persoonlijke ontwikkeling. Deskundig gebruik en de juiste keuze zijn van groot belang. Testen kunnen tevens een waardevolle aanvulling zijn op coachingstrajecten. 2dr8 adviseert over de mogelijkheden en zorgt voor professionele uitleg en interpretatie van de test.

Duurzame inzetbaarheid

 • Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de toekomst. Deze loopbaancheck is ontwikkeld om mensen stil te laten staan bij hun eigen duurzame inzetbaarheid. Een laagdrempelig instrument dat bij uitstek geschikt om te signaleren bij wie er een loopbaanvraagstuk speelt om hier preventief aan te kunnen gaan werken.

NIEUW: Ondernemers Assessment

 • Als ondernemer is het bijzonder belangrijk te weten wie u bent en wat uw kwaliteiten zijn. U bent tenslotte vooral op uzelf aangewezen. Het ondernemers assessment helpt om meer inzicht te krijgen in uzelf als (toekomstige-) ondernemer. Dit assessment geeft inzicht in uw sterke en zwakke kanten als ondernemer. Dit inzicht kunt u gebruiken om alles te halen uit uw kwaliteiten en te werken aan uw verbeterpunten. Het ondernemers assessment is ontwikkeld op basis van wetenschappelijke onderzoeken naar competenties en persoonlijkheidseigenschappen van ondernemers die samenhangen met succes van het bedrijf.

Vragenlijst Zingeving

 • De vragenlijst Zingeving geeft zicht op hoe je in het leven staat en op welke manier je kunt versterken. De vragenlijst dient als een ingang voor reflectie en persoonlijke ontwikkeling en is zeer waardevol bij bepaalde coachingstrajecten.

Persoonlijke flexibiliteit

 • De vragenlijst Persoonlijke Flexibiliteit brengt de persoonskenmerken in beeld die van belang zijn voor het omgaan met grote veranderingen, zoals verandering van werk of het omgaan met organisatieontwikkelingen.

Intake Re-integratie

 • Intake re-integratie geeft inzicht in de slagingskans van een re-integratietraject en eventuele belemmeringen.

Intake loopbaantraject

 • Intake loopbaantraject geeft inzicht in de actuele en potentiële mobiliteit van kandidaten en persoonlijkheidskenmerken die van belang zijn in het omgaan met verandering.

MobiliteitsIndicator

 • De mobiliteitsindicator brengt in kaart in welke mate iemand zich op dit moment op de arbeidsmarkt oriënteert of beweegt versus in hoeverre iemand zich gebonden voelt aan zijn huidige werk.
  Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met een hoge score vaker en sneller een andere baan vinden dan mensen met een lage score.

Werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst

 • Een complete persoonlijkheidsvragenlijst die zowel bij selectie als advies inzetbaar is.
  (De Cotan heeft recent de Werkgerelateerde Persoonlijkheidsvragenlijst (WPV) opnieuw beoordeeld als één van de beste persoonlijkheidstesten op het vlak van HRM.)

Communicatie Stijlen Inventory

 • De Communicatie Stijlen Inventory geeft inzicht in het communicatie DNA; welke stijlen ben je geneigd in te zetten? De  communicatiestijl heeft veel invloed op medewerkers en hun effectiviteit.

Carrièrewaarden vragenlijst

 • De Carrièrewaarden vragenlijst geeft inzicht in iemands drijfveren of motivatoren.

Persoonlijke kleur

 • Deze test geeft goed inzicht in persoonlijkheid en samenwerking. Kwaliteiten, valkuilen, werk- en communicatiestijlen komen aan bod

Complete LoopbaanScan

 • De LoopbaanScan combineert 3 gevalideerde en betrouwbare testen en een vragenlijst over de zelfinschatting van competenties.
 • De scan  is opgebouwd uit:
  A1. Wie ben ik?
  A2. Wat wil ik?
  A3. Wat kan ik?
  B1. Competentieanalyse
  B2. Ontwikkelsuggesties

Op aanvraag zijn meer testmogelijkheden, zoals diverse intelligentietesten, Big Five Teamcontributions en Quinn Managementrollen.